Create Account
Forget Password

Authors

Atalay Doğru
Süleyman Demirel Üniversites...
Yunus Ugan
Süleyman Demirel Üniversites...
Mehmet Şahin
Süleyman Demirel Üniversites...
Şevket Ercan Tunç
Süleyman Demirel Üniversites...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Systemic Sclerosis and Polymyositis Overlap Syndrome in a Patient with Autoimmune Hepatitis

Autoimmune Hepatitis, Scleroderma and Polymyositis
Articles > Internal Medicine
Submitted : 04.11.2015
Accepted : 02.01.2016
Published: 15.02.2016

Abstract

Systemic sclerosis is a systemic inflammatory disorder characterized by the accumulation of collagen and other matrix constituents in the skin and target internal organs. Autoimmune hepatitis with scleroderma is a rare overlapping syndrome. Here we report a 55 year old female patient with coincidence of autoimmune hepatitis, polymyositis and systemic sclerosis.
Keywords: Collagen , Polymyositis , Systemic sclerosis

Özet

Sistemik skleroz cilt ve iç organlarda kolajen ve diğer matris bileşenlerinin birikimi ile karakterize sistemik inflamatuar bir hastalıktır. Skleroderma ile otoimmün hepatit birlikteliği nadir görülen bir çakışma sendromudur. Biz burada 55 yaşında skleroderma, otoimmün hepatit ve polimyozit birlikteliği olan vakamızı sunduk.
Anahtar kelimeler: Kolajen , Polimyozit , Sistemik skleroz
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.