Create Account
Forget Password

Authors

Yeşim Başal
Adnan Menderes Üniversitesi...
Aylin Eryılmaz
Adnan Menderes Üniversitesi...
Ceren Günel
Adnan Menderes Üniversitesi...
Özkan Doğan
Adnan Menderes Üniversitesi...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Pleomorphic Adenoma of the Soft Palate

Pleomorphic Adenoma of the Soft Palate
Articles > Otorhinolaryngology
Submitted : 27.10.2015
Accepted : 17.11.2015
Published: 24.11.2015

Abstract

Pleomorphic adenoma is the most common tumor of the salivary gland. Pleomorphic adenoma is frequently localized in the major salivary glands. 5% of all pleomorphic adenomas may originate from the minor salivary glands. The aim of this article is to present a case of pleomorphic adenoma of the soft palate. A 56-year-old woman was admitted to outpatient clinic with painless swelling on the palate. There was a soft palate mass coated with normal mucosa. Neck examination was normal. On magnetic resonance imaging scans a soft palate lesion of 30 x 30 mm was detected. Fine-needle aspiration biopsy result was benign. Excisional biopsy was performed under general anesthesia. Pathology of the excised mass was reported as pleomorphic adenoma. No recurrence was observed at 1-year follow-up.
Keywords: Adenoma , Pleomorphic , Palate , Soft , Salivary Glands , Minör

Özet

Pleomorfik adenom, en sık görülen tükrük bezi tümörüdür. Sıklıkla majör tükrük bezlerinde lokalizedir ve %5'i minör tükrük bezlerinden kaynaklanabilir. Bu bildiride nadir görülen yumuşak damak yerleşimli bir pleomorfik adenom olgusu sunulmuştur. 56 yaşında kadın hasta, 1 yıldır damakta var olan ağrısız şişlik şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Öyküsünde ses değişikliği, velofarengeal yetmezlik yoktu. Yumuşak damakta lokalize, üzeri normal mukoza ile kaplı lezyon mevcuttu. Boyunda palpable kitlesi yoktu. Manyetik rezonans görüntülemede yumuşak damakta lokalize, 30 x 30 mm çapında lezyon saptandı. Lezyonun ince iğne aspirasyon biyopsi sonucu benign olarak saptandı. Genel anestezi altında eksizyonel biyopsi uygulandı. Eksize edilen kitlenin patolojisi pleomorfik adenom olarak raporlandı. Bir yıllık takipte nüks gözlenmedi.
Anahtar kelimeler: Adenom , Pleomorfik , Yumuşak damak , Tükürük bezleri , Minör
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.