Create Account
Forget Password

Authors

Volkan İnce
Dicle İlçe Devlet Hastanesi
Bülent Ünal
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Vural Soyer
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Mehmet Yılmaz
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Sezai Yılmaz
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...

Who liked this


Volkan İnce
İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nak...
14.10.2012

Followers


Volkan İnce
İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nak...
14.10.2012

Traumatic extrahepatic biliary tract injury: Fracture in common hepatic channel bifurcation

Fracture in common hepatic channel bifurcation
Articles > General Surgery
Submitted : 10.10.2012
Accepted : 11.10.2012
Published: 11.10.2012

Abstract

Traumatic extrahepatic biliary tract injury (EHSYY) in the way of common hepatic channel fracture is a rarely seen injury. Due to the delayed diagnosis and accompanying injuries, mortality and morbidity ratios reaches to %40. In this article, the treatment of the biliary tract injury of a 16 year old girl who has a EHSYY as a complete fracture in left biliary channel bifurcation level due to a strong trauma has been presented which includes the end to end primary anastomosis via external feeding catheter.
Keywords: trauma , biliary tract injury

Özet

Ortak hepatik kanalda kopma şeklinde olan travmatik ekstrahepatik safra yolu yaralanması (EHSYY) oldukça nadir görülen bir yaralanmadır. Tanıda gecikme ve eşlik eden yaralanmalara bağlı olarak mortalite ve morbidite oranları %40?a ulaşmaktadır. Bu makalede, künt travmaya bağlı sol safra kanalının bifurkasyon seviyesinde tam kopma şeklinde EHSYY olan 16 yaşındaki kız çocuğunun, safra yolu yaralanmasının eksternal feeding kateter üzerinden uç uca primer anastomoz yapılarak tedavisi sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: travma , safra yolu yaralanması
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.