Create Account
Forget Password

Authors

Sertaç Usta
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Bülent Ünal
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Cemalettin Aydın
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakü...
Koray Kutlutürk
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakü...
Adil Başkıran
İnönü Üniversitesi Turgut Öz...

Who liked this


Volkan İnce
İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nak...
09.10.2012

Followers


Volkan İnce
İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nak...
09.10.2012

Rare Tumor Ganglıoneuroma In Adrenal Gland: Case Report

Ganglioneuroma
Articles > General Surgery
Submitted : 22.08.2012
Accepted : 27.09.2012
Published: 27.09.2012

Abstract

Generally clinical presentation is asymptomatic and most of those tumors are hormone silent. Our patient was 35 year old male patient that have no clinical and laboratory findings. A computed tomograpy (CT) image showed right adrenal solid tumor performed for abdominal pain. Right adrenalectomy was performed for treatment. Histological diagnosis of the tumor was adrenal ganglioneuroma. Ganglioneuromas are rare mors after second decad and diagnosis is diffucult especially in asymptomatic cases. At adrenal masses it must be in our knowledge as a rare tumor.
Keywords: Ganglioneuroma , Adrenal gland

Özet

Ganglionöroma nöral krest hücrelerinden köken alan ve adrenal bezde oldukça nadir görülen bir tümördür. Klinik olarak genellikle sesiz seyerder. Hormonal olarak genellikle tetkiklerin normal olduğu hastalardır. Bizim hastamız 35 yaşında erkek hastaydı. Fizik muayene, laboratuar ve hormonal testleri normal sınırlardaydı. Karın ağrısı nedeniyle çekilen bir karın tomografisinde (BT) insidental olarak sağ sürrenaldeki kitle tesbit edildi. Tedavide sağ sürrenalektomi yapıldı. Histopatolojik tanı adrenal ganglinöroma olarak rapor edildi. Ganglionöroma 20 yaş sonrası ender görülür ve asemptomatik olduğu için tanısı güçtür. Adrenal kitlelerde nadir bir tümör olarak akılda tutulması gerekir.
Anahtar kelimeler: Ganglionöroma , Adrenal bez
See Full Text
See PDF Document

Comments

mehmet hüseyin metineren Histopatolojik resimlerde olsa idi daha güzel olurdu!
06.11.2012
Login for send comment.