Create Account
Forget Password

Authors

Dilek Baday
Ankara Fizik Tedavi ve Rehab...
Sibel Ünsal-Delialioğlu
Ankara Fizik Tedavi ve Rehab...
Meltem Aras
Ankara Fizik Tedavi ve Rehab...
Dilek Karakuş
Ankara Fizik Tedavi ve Rehab...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Breast Cancer-Related Lymphedema, 12 Years Later, After Fracture

Breast Cancer-Related Lymphedema
Articles > Physical Therapy & Rehabilitation
Submitted : 02.07.2015
Accepted : 05.08.2015
Published: 13.08.2015

Abstract

Breast cancer-related lymphedema is one of the main complications and most dreaded sequela of breast cancer and its therapies. Lymphedema can have long-term physical and psychosocial consequences for patients. It consists of the accumulation of protein-rich fluid in the interstitial spaces, caused by a defect in the lymphatic system. Clinicians must be aware of the risk factors which can induce breast cancer related lymphedema. Arm trauma or/and operation can be a trigger for unexpected and extreme swelling of the arm in a short time, also after long years of breast cancer diagnosis and treatment. Here, we present a 69-year-old female patient with the complaints of swelling of the left arm for three months which started within ten days after the humeral fracture operation. She had a history of breast cancer diagnosed 12 years ago. She had modified radical mastectomy, axillary lymph node dissection, chemotherapy and radiotherapy.
Keywords: Lymphedema , Breast cancer , Fracture , Surgery

Özet

Meme kanseri ile ilişkili lenfödem, meme kanseri ve tedavisinin en önemli komplikasyonlarından birisidir. Lenfödem, hastalarda uzun dönem fiziksel ve psikososyal sonuçlara yol açar. Lenfatik sistemde defekt nedeniyle, proteinden zengin sıvının interstisyel alanda birikmesi sonucu oluşur. Klinisyenler meme kanseri ile ilişkili lenfödemin tetiklenmesine sebep olan risk faktörleri konusunda dikkatli olmalıdır. Kolun travması ve/veya operasyonu, yıllar önce meme kanseri tanısı ve tedavisi alan hastalarda dahi, kısa zaman içerisinde kolda beklenmedik ve aşırı şişlik için tetkikleyici olabilir. Biz burada, 3 ay önce sol humerus kırık operasyonu geçiren ve operasyondan sonra on gün içinde sol kolunda şişlik oluşan ve kolundaki şişliği 3 aydır devam eden 69 yaşındaki kadın hastayı sunmaktayız. Hastamız, 12 yıl önce meme kanseri teşhisi alıp, modifiye radikal mastektomi ve aksillar lenf nodu diseksiyonu (sol) geçirmiş, ve kemoterapi ve radyoterapi tedavisi almıştır.
Anahtar kelimeler: Lenfödem , Meme kanseri , Kırık , Cerrahi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.