Create Account
Forget Password

Authors

Yeliz Dadalı
Ahi Evran Üniversitesi, Tıp...
Aynur Turan
Ankara Dışkapı Yıldırım Beya...
Elif Nisa Ünlü
Düzce Üniversitesi Tıp Fakül...
Havva Akmaz Ünlü
Ankara Çocuk ve Çocuk Hemaol...
Zühal Müjgan Güler
Atatürk Göğüs Hastalıkları v...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Case of Secondary Breast Tuberculosis Which is Developed with Local Spread

Breast Tuberculosis
Articles > Radiology
Submitted : 06.06.2015
Accepted : 22.06.2015
Published: 09.07.2015

Abstract

A 28-year-old female patient presented with complaints of cough that had continued for two months, sputum, and nocturnal sweating. As the sputum acid-fast bacilli was positive, anti-tuberculosis treatment was initiated. In the second month of treatment, pulmonary tuberculosis spread locally to pleura and breast. The case was diagnosed as secondary breast tuberculosis and surgical drainage was added to treatment. In this case report we aim to discuss the secondary form of breast tuberculosis with a discussion of the current literature.
Keywords: Breast , Magnetic resonance imaging , Tuberculosis , Ultrasonography

Özet

Yirmi sekiz yaşındaki bayan hasta iki aydır devam eden öksürük balgam ve gece terlemesi şikayeti ile göğüs hastalıkları polikliniğine başvurdu. Balgamda aside dirençli basil pozitif bulunması üzerine hastaya akciğer tüberkülozu tanısıyla antitüberküloz tedavi başlandı. Tedavinin ikinci ayında akciğer tüberkülozunun plevraya ve memeye lokal yayılımı gözlendi. Olgu sekonder meme tüberkülozu tanısı aldı ve antitüberküloz tedaviye ek olarak cerrahi drenaj yapıldı. Bu olgu sunumuyla, sekonder meme tüberkülozunu, güncel literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme , Meme , Tüberküloz , Ultrasonografi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.