Create Account
Forget Password

Authors

Fatih Gönültaş
Ergani Devlet Hastanesi
Emine Şamdancı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Hüseyin Yönder
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Fatih Sümer
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...

Who liked this


No Record

Followers


No record

İleocecal Endometriosis is a Rare Cause of Intestinal Obstruction

İleocecal Endometriosis
Articles > General Surgery
Submitted : 20.05.2015
Accepted : 30.01.2016
Published: 03.03.2016

Abstract

Localization of endometrial stroma and glands out of uterus cavity is termed as ?endometriosis?. Intestinal endometriosis is rarely encountered. It is commonly observed in rectosigmoid and rectovaginal septum. it presents surgical indication in cases such as pain, bleeding and bowel obstruction. In this study 25 years old female patient without any surgical history who was detected to have endometriosis in ileocecal region was presented. In the examinations, it was observed that she was present with wall thickening in ileocecal region. The patient was operated and having been observed to have a mass that obstructed lumen in cecum, she was performed right hemicolectomi operation. Her patological finding were reported as endometriosis in ileocecal region. It is quite difficult to diagnose endometriosis in the preoperation process. The diagnosis is generally done following the histopathological investigation.
Keywords: Endometriosis , Intestinal obstruction

Özet

Endometrial stroma ve glandların uterus kavitesi dışında yerleşmesine endometriozis denir. İntestinal endometriozis çok nadir görülür. En sık rektosigmoid ve rektovajinal septumda görülür. Ağrı, kanama ve barsak tıkanıklığı gibi durumlarda cerrahi endikasyonu vardır. Bu çalışmada ileoçekal bölgede endometriozis saptanan 25 yaşında bekar ve daha önce geçirilmiş operasyonu bulunmayan kadın hasta sunuldu. Yaklaşık 6 aydır özellikle menstürasyon dönemlerinde artan karın ağrısı, ve kilo kaybı olan hastada ileus tablosu gelişmesi üzerine kliniğimize yatırıldı. Yapılan tetkiklerinde ileoçekal bölgede duvar kalınlaşması tespit edildi. Hasta operasyona alındı ve çekumda lümeni tıkayıcı kitle olduğu görülerek sağ hemikolektomi operasyonu yapıldı ve patoloji sonucu ileoçekal bölgede endometriozis olarak rapor edildi. Endometriozis tanısının preop değerlendirmede konması oldukça zordur. Tanı genellikle histopatolojik inceleme sonucunda konur.
Anahtar kelimeler: Endometriozis , İntestinal obstrüksiyon
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.