Create Account
Forget Password

Authors

Aydemir Ölmez
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Mustafa Berkeşoğlu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Ahmet Dağ
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Erman Eker
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...

Who liked this


Bora Barut
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tı...
02.07.2015

Followers


No record

Intraabdominal Hemorrage Associated With Warfarine Usage: 2 Case Reports

Hemorrage Related To The Warfarine
Articles > General Surgery
Submitted : 13.05.2015
Accepted : 18.06.2015
Published: 02.07.2015

Abstract

Warfarin is a frequently used oral anticoagulation drug, especially in thromboembolic diseases. One of the major side-effect is bleeding. Warfarin may rarely cause mortality due to intraabdominal hemorrage. In this case, surgery increases complications including especially major bleeding. We aimed to present two hemodinamically stable patients with intraabdominal hemorrage related to the warfarine usage who were managed non-operatively.
Keywords: Anticoagulation , Intraabdominal hemorrage , Non-operative , Warfarin

Özet

Warfarin, özellikle tromboembolizm gibi durumlarda sık kullanılan oral antikoagulan bir ilaçtır. Önemli yan etkilerinden biri de kanamadır. Nadir de olsa, mortalite ile sonuçlanabilecek intraabdominal kanamalara neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda cerrahi operasyonlar, başta major kanamalar olmak üzere komplikasyonları arttırabilmektedir. Non-operatif olarak takip ettiğimiz, vital bulguları stabil, warfarin kullanımına bağlı intraabdominal kanaması olan 2 hastayı sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Antikoagulan , İntraabdominal Kanama , Non-operatif , Warfarin
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.