Create Account
Forget Password

Authors

Mehmet Öztürk
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Ahmet Sığırcı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...

Who liked this


Mehmet Öztürk
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
15.06.2015

Followers


Mehmet Öztürk
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
15.06.2015

Pulmonary Hydatid Cyst Causing a Tension Pneumothorax

Pulmonary Hydatid Cyst
Articles > Radiology
Submitted : 30.04.2015
Accepted : 25.05.2015
Published: 15.06.2015

Abstract

Hydatid cyst is a parasitic disease caused by Echinococcus granulosus. The most common locations are the liver and the lungs. The most common complication of hydatid cysts in the lungs is rupture within the bronchi. A tension pneumothorax due to ruptured hydatid cyst is very rare. Diagnosis is made with clinical examination, imaging methods and serological tests. The primary treatment for hydatid cysts of the lungs is surgery. Here, we present the clinical and radiological findings of a paediatric patient with a pulmonary hydatid cyst that caused a tension pneumothorax.
Keywords: Pulmonary hydatid cyst , tension pneumothorax

Özet

Kist hidatik, Echinococcus granulosus’un neden olduğu paraziter bir hastalıktır. En sık karaciğer ve akciğerlere yerleşirler. Akciğer kist hidatiğinin en sık görülen komplikasyonu bronş içine rüptürüdür. Hidatik kist rüptürüne bağlı tansiyon pnömotoraks ise çok nadir görülen bir komplikasyondur.
Tanı, klinik, radyolojik görüntüleme yöntemleri ve serolojik testlerle konulur. Akciğer kist hidatiğinin tedavisi öncelikli olarak cerrahidir.
Bu yazıda, bir çocuk hastada plevral boşluğa açılmış ve tansiyon pnömotoraksa neden olmuş akciğer kist hidatiğinin klinik ve radyolojik bulgularını sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Akciğer kist hidatiği , Tansiyon pnömotoraks
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.