Create Account
Forget Password

Authors

Tuğra Gençpınar
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp...
Çağatay Bilen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp...
Berke Özkan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp...
Kıvanç Kıral
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp...
Öztekin Oto
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Successful Surgical Repair of Tetralogy of Fallot in a Sixty Years Old Case

Tetralogy of Fallot in a Middle-aged
Articles > Cardiovascular Surgery
Submitted : 27.04.2015
Accepted : 04.05.2015
Published: 26.05.2015

Abstract

Congenital heart disease has been reported as frequent as %4 of infants and Tetralogy of Fallot (ToF) is seen nearly 1/4000 live births. Some of them can reach older age and can remain fairly asymptomatic much of their live. A case had been reported as 83 years old ToF with no correction. We corrected a 60 years old ToF who stands oldest patient we had been operated by ToF. This case has focused attention on successful follow up of a case with repaired ToF in the middle?aged.
Keywords: Tetralogy of Fallot , Cyanotic congenital heart disease , Pulmonary atresia

Özet

Fallot tetralojisi (ToF), 1/4000 doğumda ve %4 infant doğumda görülen konjenital kalp hastalığıdır. Bu hastaların az bir kısmı ileri yaşlara kadar yaşayabilir ve tüm yaşamları boyunca asemptomatik olabilirler. Herhangi bir müdahale yapılmayan 83 yaşında bir vaka daha önce bildirilmiştir. Biz burada, 60 yaşındaki ToF?li erkek hastamızın başarılı takibini ve cerrahi onarımını sunduk. Bu hastamız kliniğimizde ameliyat ettiğimiz en yaşlı ToF vakası idi.
Anahtar kelimeler: Fallot tetralojisi , Siyanotik konjenital kalp hastalığı , Pulmoner atrezi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.