Create Account
Forget Password

Authors

Fulya Yılmaz Duran
Bozyaka Eğitim ve Araştırma...
Özgür Duran
Bozyaka Eğitim ve Araştırma...
Bahadır Çağlar
Bozyaka Eğitim ve Araştırma...
Erdem Arslan
Bozyaka Eğitim ve Araştırma...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Turban Pin Aspiration Syndrome: Turban Pin Self-Ejected by Coughing: Case Report

Turban Pin Self-Ejected by Coughing
Articles > Emergency Medicine
Submitted : 25.03.2015
Accepted : 09.04.2015
Published: 05.05.2015

Abstract

Turban pin aspiration syndrome is a new clinical entitey afflicting young Islamic girls wearing a turban. A previously healthy 19 year old girl admitted to emergency department with turban pin aspiration. Radioopaque foreign material was visualized with posteroanterior and lateral chest x-rays. She self-ejected turban pin by coughing. Repeat chest x-ray appeared normal. There was no complaint and complication during the folow-up.
Keywords: Turban pin , Self ejected , Coughing

Özet

Türban iğnesi aspirasyon sendromu, özelllikle türban kullanan islamik kızları etkileyen yeni bir klinik tanımlamadır. Daha öncesinde sağlıklı olan 19 yaşındaki bayan türban iğnesi aspirasyonu tanısıyla acil servis getirildi. anteroposterior ve lateral akciğer grafilerinde radyoopak yabancı cisim görüldü. bayan türban iğnesini öksürürken çıkardı. kontrol akc grafisi normal olarak görüldü. Takiplerinde herhangi bir şikayet ve komplikasyon görülmedi.
Anahtar kelimeler: Türban iğnesi , Kendi kendine çıkarma , Öksürük
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.