Create Account
Forget Password

Authors

Tahsin Dalgıç
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
Volkan Öter
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
Koray Koşmaz
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
İlter Özer
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
Erdal Birol Bostancı
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Synchronous Double Primary Malignant Tumor of the Remnant Stomach and Gallbladder: A Case Report

Synchronous Tumor of the Remnant Stomach and Gallbladder
Articles > General Surgery
Submitted : 22.02.2015
Accepted : 12.03.2015
Published: 24.03.2015

Abstract

Synchronous double primary malignant neoplasms in a single patient have been well-documented in the literature. But this is the first synchronous double primary malignant neoplasms of the remnant stomach and gallbladder multifocal carcinoma cases which reported in the literature.
We describe a case of a 71-year-old male patient with synchronous double primary cancer who is doing well with no evidence of local or distant recurrence more than one years after two surgical prosedures.
Multiple primary malignant tumors in one patient are relatively rare but multiple synchronous cancers have become more common than in the past because of an increase in the number of elderly patients and also improvements in diagnostic techniques. The prognosis of patients with multiple primary malignant tumors can be depended to the stage of each malignancies. The surgical treatment of choice for synchronous multiple primary malignancies is curative resection of each malignant tumors
The possibility of multiple primary cancers should be kept in mind during the preoperative examination and peroperative evaluation of the abdomen especially in older patients.
Keywords: Double primary cancer , Synchronous tumor , Gallbladder cancer , Remnant gastric cancer

Özet

Senkron primer malign tümörler olgu sunumu olarak daha önce literatürde belgelenmiştir. Ancak, remnant mide ve safra kesesi senkron primer tümörü daha önce literatürde yer almamış olup, bu hasta, literatürde yayınlanan ilk olgudur.
Yetmiş bir yaşındaki erkek hastamızda, senkron remnant mide ve safra kesesi adenokarsinomu saptanmış olup, kendisine küratif cerrahi rezeksiyon uygulanmıştır. Ameliyat sonrası ilk bir yıllık izleminde lokal veya uzak rekkürrens gözlenmemiştir.
Tek bir hastada senkron çoklu primer tümör nadir olmasına rağmen, geçmişe oranla daha sık görülmekte olup, bunun sebebi yaşlı hasta sayısındaki artış ve tanı koydurucu tekniklerdeki gelişmedir. Hastanın prognozu her bir kanserin evresine bağlıdır. Senkron tümörlerde cerrahi tedavi küratif olarak her bir tümörün rezeke edilmesidir.
Özellikle yaşlı hastalarda, ameliyat öncesi değerlendirme ve muayenede senkron çoklu primer kanser olabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: İkili primer kanser , Senkron tümör , Safra kesesi kanseri , Remnant mide kanseri
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.