Create Account
Forget Password

Authors

Özcem Öfkeli
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
Murat Ulaş
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
İlter Özer
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
Volkan Öter
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
Erol Aksoy
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Giant Gastric Gastrointestinal Stromal Tumor Mimicking Liver Hemangioma

Gastric Stromal Tumor Mimicking Liver Hemangioma
Articles > General Surgery
Submitted : 15.02.2015
Accepted : 01.04.2015
Published: 10.04.2015

Abstract

Gastrointestinal stromal tumor (GIST) is an infrequent tumor with mesenchymal orjin and mostly seen in the gastrointestinal tract. It usually originates from stomach and small intestine. There are various presentations of GİSTs; however these examples are very rare in the literature. Although these tumors present with non-spesific abdominal symptoms, they can be diagnosed with the imaging tecniques easily.
Our case was a 34 years old male patient who has abdominal pain with increasing intensity. He had a liver mass that is thought to be a liver hemangioma. He was operated on after a selective arterial embolisation in order to decrease the vascularisation. But in the operation it was found that the mass was not a liver hemangioma, it was a stomach originated GIST.
Aim of this presentation is to demonstrate the diagnostic confusion in the imaging modalities of the giant GISTs with other upper abdominal pathologies, especially liver hemangiomas.
Keywords: Gastrointestinal stromal tumors , Liver hemangioma , Surgery

Özet

Gastrointestinal stromal tümör (GİST)?ler sık görülmeyen, daha çok gastrointestinal sistemde gelişen mezenkimal kaynaklı kitlelerdir. Sıklıkla mide ve ince bağırsaklarda gözlenirler. Literatürde nadir olmakla beraber, oldukça değişken GİST prezentasyonu örneği bulunmaktadır. Non-spesifik abdominal semptomlarla prezente olmalarına rağmen görüntüleme teknikleri sayesinde rahatlıkla tanı konulabilmektedir. 34 yaşında erkek hasta yaklaşık 1 yıldır gittikçe artan şiddette karın ağrısı şikayetiyle başvurmuştur. Yapılan tetkiklerinde dev karaciğer hemanjiomu olarak düşünülen kitlenin vaskülarizasyonunu, preoperatif dönemde azaltmak amacı ile selektif arteryal embolizasyon uygulandıktan sonra ameliyata alınmıştır. Ancak, ameliyat esnasında, kitlenin mide kaynaklı GİST olduğu saptanmıştır. Bu hastanın sunuluşundaki amaç, GİST?in büyük boyutlara ulaştığında görüntüleme yöntemlerinde üst abdominal patolojilerle, özellikle karaciğer hemanjiomu ile karışabileceğini göstermektir.
Anahtar kelimeler: Gastrointestinal stromal tümör , Karaciğer hemanjiomu , Cerrahi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.