e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Isolated Infraspinatus Muscle Rupture: A Rare Case

Submitted : 06.01.2015 Accepted : 12.01.2015 Published: 11.02.2015

Abstract

Isolated musculotendinous infraspinatus ruptures are rarely seen. In the etiology of the tear, sudden contraction of the muscle or resistance to tension is significant mechanisms. Some characteristics of musculotendinous infraspinatus ruptures are seen to differ from those of classic rotator cuff tears. In these tears, the tendon insertion is generally intact and in the acute phase there is generally intense edema. Permanent and diffuse fat infiltration develops 6-12 months later. As the location of the tear is extra-articular, it may be missed in an arthroscopic examination. Calcification can be observed on direct radiographs if there is calcified tendonitis. On MRI examination, which is the best evaluation method, fat-suppressed T2 series are of great benefit in the definition of whether the tear is chronic or acute. The case is presented here of a 47-year old male with an acute isolated musculotendinous infraspinatus rupture which developed with repeated strain of the infraspinatus muscle. The case is discussed in the light of relevant literature.
Keywords: Infraspinatus Muscle , Rupture , MRI

Özet

İzole muskulotendinöz infraspinatus rüptürleri seyrek görülürler. Yırtık etyolojisinde kasın ani kontraksiyonu veya gerilmeye karşı direnci önemli mekanizmalardır. Muskulotendinöz infraspinatus rüptürleri bazı özellikleri ile klasik rotator kılıf yırtıklarından farklılık gösterirler. Bu yırtıklarda tendon insersiyosu genellikle sağlamdır ve akut fazda kasta genellikle yoğun bir ödem mevcuttur. 6-12 ay sonrada kalıcı ve diffüz yağ infiltrasyonu gelişir. Yırtık yerleşimi ekstraartiküler olduğundan artroskopik incelemede gözden kaçabilir. Direkt grafide kalsifik tendonitis mevcut ise kalsifikasyon izlenebilir. Magnetik rezonans görüntü (MRG), en iyi değerlendirme yöntemi olup, yağ baskılı T2 seriler yırtığının akut-kronik olduğunu belirlemede çok yararlıdır. Burada 47 yaşında, infraspinatus kasını tekrarlayıcı aşırı gerilmeye zorlayan bir erkek hastada gelişen, akut izole muskulotendinöz infraspinatus rüptürü literatür eşliğinde tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: İnfraspinatus Kası , Rüptür , MRG

Who liked this


No Record

Followers


No record