Create Account
Forget Password

Authors

Fatih Aygün
Başkent Üniversitesi, Konya...
Duran Efe
Mevlana Üniversite Hastanesi
Nurşen Öncel Acır
Mevlana Üniversite Hastanesi

Who liked this


No Record

Followers


No record

Single Coronary Artery: Case Report

Single Coronary Artery
Articles > Cardiology
Submitted : 26.12.2014
Accepted : 24.02.2015
Published: 02.04.2015

Abstract

Coronary artery originated single root may be solitary or associated with other congenital cardiac anomalies. Some autorities have doubt about will be able to exist ischemia in persons who have coronary artery originated single root. Single coronary artery orginated in left or right sinus valsalva. Those who have left or right sigle coronay artery seem same ratio. Coronary artery originated single root carries some riscs. Atherosclerotic situations more important because of absent of totaly collaterally blood suppourt. Closing osteal area with tissue like flep in osteum lacation can cause suddenly death during exsersize. We presented the case who has coronary artery originated single root and 28 year old, male patient.
Keywords: Coronary artery root anomaly , Coronary artery anomaly

Özet

Tek koroner arter çıkış varlığı, kalbin diğer konjenital anomalileri ile birlikte veya yanlız olabilir. Tek koroner arter çıkışına sahip bireylerde bazı otoriteler iskeminin gelişebileceğinden kuşku duyarlar. Tek koroner arter sol veya sağ sinus valsalva orijinli olabilir. Kadın-erkek oranı aynıdır. Tek koroner arter çıkışı beraberinde bazı riskler taşımaktadır. Kollateral kan desteğinin total yokluğu sebebiyle aterosklerotik durumlar daha fazla önem arzetmektedir. Tek koroner arterin ostium bölgesindeki flep benzeri bir yapının egzersiz esnasında osteumu kapatması, ani ölümlere yol açabilmektedir. Kliniğimizde tespit edilen tek koroner arter çıkışı olan 28 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Koroner arter çıkış anomalisi , Koroner arter anomalisi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.