Create Account
Forget Password

Authors

Uğur Kaya
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...
Abdurrahim Çolak
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...
Yahya Ünlü
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...
Ziya Şimşek
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...
Münacettin Ceviz
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Incidendal Detection of A Tymoma During Aortic Valve Surgery: A Combined Approach

A Combined Approach
Articles > Cardiovascular Surgery
Submitted : 15.12.2014
Accepted : 15.01.2015
Published: 13.03.2015

Abstract

Thymomas are defined as anterior mediastinal neoplasms, caracterized by epithelial cells and lymphocytes. Although they are often encapsulated and well differentiated tumors, they can show lokal invasion, pleural invasion or extrathoracic metastasis. In this article, we report a rare case who was admitted with the complaint of dyspnea and hypertension with a giant thymoma in the anterior mediyastine and aortic regurjitation and underwent thymectomy and aortic valve replecement surgery.
Keywords: Thymoma , Aortic Valv Replacement , Sternotomy

Özet

Timomalar, epitel hücreleri ve lenfositler ile karakterize ön mediasten neoplazmları olarak tanımlanır. Genellikle, kapsüllü ve iyi diferansiye tümörler olmalarına karşın, lokal yayılım, plevral yayılım ve toraks dışı metastazlar da görülebilmektedir. Bu yazıda, nefes darlığı ve hipertansiyon yakınması ile başvuran, ön mediastende dev timoma ve aort yetmezliği olan ve timektomi ve aort kapak replasman cerrahisi tedavisi uygulanan nadir bir oldu sunuldu.
Anahtar kelimeler: Timoma , Aort valv replasmanı , Sternotomi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.