Create Account
Forget Password

Authors

Abdurrahim Çolak
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...
Uğur Kaya
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...
Muhammet Hakan Taş
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...
Münacettin Ceviz
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...
Fehimcan Sevil
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


Abdurrahim Çolak
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültes...
15.12.2014

Followers


Abdurrahim Çolak
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültes...
15.12.2014

Myxoma Originating From Left Atrial Appendage and Presenting with Stroke

Myxoma Originating From Left Atrial Appendage and Presenting with Stroke
Articles > Cardiovascular Surgery
Submitted : 06.11.2014
Accepted : 02.12.2014
Published: 09.12.2014

Abstract

The most common primary tumor of the heart is myxoma and it is mostly detected in left atrium. Symptoms due to atrial myxoma frequently appear as a result of intracardiac obstruction over mitral valve caused by the tumor. Neurologic findings are rarely seen in atrial myxoma patients, however, these neurologic symptoms can be fatal. Atrial myxoma usually originates from foramen ovale region of the interatrial septum. Less frequently, it can atypically originate from right atrium, right ventricle, left atrial appendage, anterior and posterior wall of left atrium, left ventricle or valvular surface.
Keywords: Myxoma , Left atrium , Stroke

Özet

Miksoma, kalbin en sık görülen primer tümörüdür ve çoğunlukla sol atrium yerleşimlidir. Atriyal miksomaya bağlı semptomlar, sıklıkla tümörün yol açtığı mitral kapak üzerinde intrakardiyak tıkanma sonucu görülür. Miksomalı hastalarda nörolojik bulgular nadiren görülür, ancak bu nörolojik belirtiler ölümcül olabilir. Miksoma genellikle septumun foramen ovale bölgesinden kaynaklanır. Daha az sıklıkla, atipik olarak sağ atriyum, sağ ventrikül, sol atriyal apendiks, anterior ve sol atrium, sol ventrikül veya kapak yüzeyinin arka duvarından kaynaklanabilir. Bu yazımızda, miksomalı kırk beş yaşındaki kadın hasta sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Miksoma , Sol atrium , Strok
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.